هوای تهران «پاک» شد

در سایت اشتراک ویدیو مطلب هوای تهران «پاک» شد مشاهده می کنید
هوای تهران بعد از دو روز در وضعیت پاک قرار گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت filmshot اشتراک ویدیو