آیت الله ری شهری: حفظ قرآن با هیچ ثروتی در دنیا قابل مقایسه نیست

در سایت اشتراک ویدیو مطلب آیت الله ری شهری: حفظ قرآن با هیچ ثروتی در دنیا قابل مقایسه نیست مشاهده می کنید
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: انس با قرآن مراتبی دارد که ابتدای آن تلاوت قرآن و در مرتبه بعد نیز حفظ قرآن است که این نعمت با هیچ ثروتی در دنیا قابل مقایسه نیست
ممنون بابت بازدید از سایت filmshot اشتراک ویدیو