هشدار متفاوت دکتر کرمانپور برای پیک چهارم کرونا

در سایت اشتراک ویدیو مطلب هشدار متفاوت دکتر کرمانپور برای پیک چهارم کرونا مشاهده می کنید
دکتر حسین کرمانپور مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا هشدار متفاوتی نسبت به احتمال شروع پیک چهارم کرونا در کشور داده است.
ممنون بابت بازدید از سایت filmshot اشتراک ویدیو